Tag: Joyita Mondal

ชีวิตลิขิตเอง!!! ส่องภาพ “Joyita Mondal” สาวประเภทสอง “ข้ามเพศ” ที่เคยเป็นคนไร้บ้าน ปัจจุบันคือผู้พิพากษาเพศที่ 3 คนแรกของอินเดีย

ปัจจุบันสาวประเภทสองหรือสตรีข้ามเพศ เริ่มเป็นที่ยอมรับในสังคมของหลายๆ ประเทศมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการเป็นอยู่ร่วมกัน หรือแต่แม้กระทั่งการทำงาน ที่เปิดโอกาสให้สาวประเภทสองเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทสำคัญของบ้านเมือง ดังเช่นตัวอย่างของ Joyita Mondal วัย 29 ปี เธอเป็นผู้พิพากษาที่เป็นสตรีข้ามเพศคนแรกของรัฐเบงกอล ซึ่งถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์วงการยุติธรรมครั้งใหญ่ของประเทศอินเดียก็ว่าได้เลยทีเดียว         เกย์ไทยแลนด์ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ เส้นทางชีวิตของเธอกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะต้องเผชิญกับความยากลำบากตั้งแต่ยังเด็ก กับการเป็นคนไร้บ้านและต้องขอทานประทังชีวิต อีกทั้งต้องเจอกับการเลือกปฏิบัติของคนในสังคมมาแล้วทุกรูปแบบ ยังไม่รวมถึงการถูกเหยียดหยามทางสายตาและท่าทางปฏิบัติต่างๆ จนเธอดูเหมือนตัวประหลาดในสังคม แต่แล้วชีวิตของเธอก็เกิดพลิกผัน เมื่อได้มาทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ สิ่งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธออยากจะสู้ต่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม เธอจึงมุ่งมั่นศึกษาต่อด้านกฎหมาย จนจบปริญญาตรี และสอบเข้าเป็นผู้พิพากษา เพื่อเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าต่อสู้เพื่อกลุ่มคนข้ามเพศ ตลอดจนให้สังคมได้เปิดใจยอมรับและหยุดการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการจ้างงาน เธอกล่าวว่า …