ป้ายกำกับ: เชื้อเอชไอวี

รู้หรือไม่ ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเอดส์

รู้หรือไม่ ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเอดส์

หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า การติดเชื้อเอชไอวีนั้น หมายถึง การเป็นโรคเอดส์ ซึ่งไม่ถูกต้องเสมอไป บทความนี้จะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง เชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ รวมไปถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี