Tag: สิทธิ

กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ LGBT กับสิทธิที่ขาดหายไป

คุณคิดว่า ชีวิตที่มีคุณภาพหมายความว่าอะไร? หมายถึง การเป็นมหาเศรษฐีมีเงินล้นฟ้าใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด หรือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคภัยมาเยี่ยมเยือน หรือ มีคู่ครองที่สร้างครอบครัวอันอบอุ่น และเป็นเพื่อนคู่คิดยามแก่เฒ่า ไม่ว่าคำตอบของคำถามนั้นจะคืออะไร ทุกอย่างล้วนส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลายคนไม่ต้องการให้ชีวิตครบทุกด้าน ขาดอะไรบางอย่างไปชีวิตก็ไม่ได้พังทลายลง ถ้าเป็นเรื่องของเงิน แม้ไม่มีกองท่วมหัว แต่ถ้าอยู่อย่างพึงพอใจ ใช้ชีวิตอย่างลงตัวก็คงไม่เดือดร้อนอะไร หรือร่างกายที่แข็งแรง ก็สามารถสร้างได้หากกินอาหารที่ให้ประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย แต่บางคนก็แค่อยากมีเพื่อนคู่คิดตอนแก่ก็เท่านั้น    เกย์แต่งงาน หากมองไปรอบโลกจะเห็นได้ว่ามีคู่รักเกิดขึ้นมาก ไม่ว่าจะเพิ่งเป็นแฟนกัน คบกันมานานถึง 10 ปี หรือตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นครอบครัว จะคู่รักหญิงชาย คู่รักหญิงหญิง รวมไปถึงคู่รักชายชาย ถ้าความรักคือสิ่งสวยงาม เรื่องเพศก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ กับประเทศไทย …

LGBT = วิกลจริต!? การคิดเรื่องสิทธิ-สวัสดิการสังคมของกลุ่มเพศทางเลือกใน ‘ประเทศกำลังพัฒนา’

HIGHLIGHTS 6 Mins. Read เอกสาร สด.43 หรือใบตรวจรับรองทหารกองเกิน เป็นเอกสารทางราชการระบุว่ากะเทยเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวร และถูกระบุว่า ‘เป็นโรคจิตวิกลจริต’ ภาวะ ‘ความเป็นอื่น’ จึงทำให้คนที่มองว่าตัวเองเป็นเพศกระแสหลักก็จะรู้ว่าสิ่งที่แสดงออกนั้นถูกต้อง ส่วนคนที่เป็นเพศกระแสรอง/ทางเลือก หรือหลากหลายทางเพศ ก็จะรู้สึกตัวว่ากำลังทำผิด รู้สึกผิด ประกอบกับสังคมก็มองว่าผิดไปจากสิ่งที่กำหนดไว้แบบสองเพศ สังคมไทยมีแนวโน้มการยอมรับความหลากหลายทางเพศในด้านสิทธิได้มากขึ้น แบบทีละเรื่องอย่างช้าๆ ตรงข้ามกับด้านทุนนิยม บริโภคนิยม การท่องเที่ยวจะถีบตัวไปไวมาก เพื่อตอบโจทย์ของ LGBT การถูกมองข้ามความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเพศหลากหลายทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ที่ยังก้าวไปไม่ถึงการกำหนดเป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม   เกย์ไทยแลนด์ เพศหลากหลายในฐานะเป็นกลุ่มชายขอบทางเพศ รัฐไทยจำเป็นต้องคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ย้อนไปในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ที่เคยระบุในมาตรา …

สิทธิชาวสีรุ้งในไต้หวันรอวันเบ่งบาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ้านเรามีข่าวเกี่ยวกับการแต่งงานของนักธุรกิจชายกับตำรวจหนุ่ม ซึ่งก็มีหลายกระแส เพราะการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ที่ไต้หวัน กฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกันนั้นใกล้ความจริงเข้ามาทุกที ไต้หวัน ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปิดกว้างสำหรับเพศที่ 3 มากที่สุดในเอเชีย พาเหรดเกย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งถูกจัดขึ้นที่นี่ติดต่อกันมานานหลายปีแล้ว ธงสีรุ้ง สัญลักษณ์ของเพศที่หลากหลายมีให้เห็นในเกือบทุกที่ที่เราไป มองเผินๆคนเพศที่ 3 ในไต้หวันดูจะมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตแบบที่พวกเขาปรารถนา แต่ไม่ใช่สำหรับกลุ่มคนเพศที่ 3 ที่ต้องการสร้างครอบครัว        เกย์ไทย เจย์และโจนาร์ คู่ชายรักชายที่มีลูกชายฝาแฝดวัย 8 เดือน เจคอบและไคล์เป็นผลผลิตของการทำเด็กหลอดแก้วที่สหรัฐอเมริกา เด็กๆได้สิทธิถือสัญชาติอเมริกันเพราะเกิดที่นั่น ในขณะที่เจย์มีคำสั่งศาลและเอกสารที่ระบุว่าเขาเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กทั้ง 2 คน ขณะที่โจนาร์ลาออกจากงานประจำเพื่อมาเลี้ยงดูลูกทั้ง 2 คนกลับไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายใดในตัวเด็กทั้งสองคนนี้เลย เขามีสถาะเป็นเพียงคนแปลกหน้าสำหรับลูกๆ …