Tag: จดทะเบียนสมรส

สิทธิที่ขาด ของเพศทางเลือกหากจดทะเบียนสมรสไม่ได้

เพศทางเลือก หรือ กลุ่ม LGBT ในสังคมไทยบ้านเราถือว่ามีการเปิดตัวกันเยอะมาก มีการยอมรับขึ้นมาก จะเห็นว่ามีรายการโทรทัศน์บางรายการเปิดตัวคนกลุ่มนี้กันเลยทีเดียว (เมื่อก่อนหากไม่ได้เป็นดารา ตัวตลก คนทั่วไปจะอายมากหากไปเปิดตัวว่าเป็น LGBT) อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตคู่ของกลุ่ม LGBT นั้นก็ไม่ได้สวยงามโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป พวกเค้ายังขาดสิทธิในการจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตด้วยกัน มาดูกันว่าการขาดสิทธิ์นี้ส่งผลอะไรต่อการใช้ชีวิตคู่บ้าง   เกย์แต่งงาน สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน เวลาเราแต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่รวมกัน ทรัพย์สินเงินทอง แม้จะเป็นของนอกกายก็จริงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็สำคัญเหมือนกัน การแต่งงานกันจะทำให้การจัดการทรัพย์สินของอีกฝ่ายทำได้ง่าย คล่องตัวมากขึ้น เช่น การทำสัญญาก่อนสมรสจะเป็นการแบ่งทรัพย์สินให้ลงตัวก่อนสมรส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาต้องแยกจากกัน หรือจะเป็นการรับมรดกของอีกฝ่ายหลังจากตายไป อย่าลืมว่าทรัพย์สินหามาด้วยกัน แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้มันก็ต้องมาฟ้องร้องกันอีก สิทธิในการรักษาพยาบาล ยามเจ็บป่วยก็ได้แต่หวังให้อีกฝ่ายคอยดูแล แต่หากเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไว้การจะเข้าไปดูแลอีกฝ่ายก็เป็นไปไม่ได้เลยแม้ว่าเราจะยืนอยู่ข้างเตียงก็ตาม ไล่มาตั้งแต่การยินยอมให้ผ่าตัด การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การรับสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล(ในกรณีที่อีกคนเป็นข้าราชการ) …

ส่องฝันจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันในไทย ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตพับ 3 รอบ กำลังเริ่มใหม่

ปลายปี 2017 ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศที่พิจารณาร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสให้เพศเดียวกันได้ ย้อนกลับมาที่ไทย เส้นทางฝันสำหรับการจดทะเบียนสมรสของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในแดนขวานทองซึ่งเคยมีกระแสข่าวหลายกลุ่มพยายามร่างกฎหมายเพื่อนำเข้าพิจารณาในกระบวนการ แต่จนถึงวันนี้ ร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสคนเพศเดียวกันหรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิตของไทยพับไปแล้ว 3 ร่าง และอยู่ระหว่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง การสมรสหรือการสร้างครอบครัวที่ถูกต้องทางกฎหมายสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งระบุว่า ชายและหญิงเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้ อาทิ ให้พ่อแม่ช่วยยืนยันอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้ นอกเหนือจากกฎหมายนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ดูแลครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เช่นสิทธิการดูแลต่างๆ ของคู่สมรส ที่ผ่านมามีกระบวนการแก้กฎหมายบางมาตราหลังไทยเซ็นลงนามในสนธิสัญญานานาชาติว่าด้วยความเท่าเทียมของเพศชายและหญิง เป็นผลให้ไทยต้องกลับมาปรับเปลี่ยนคำบางจุดในร่างกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และบทบาทความรับผิดชอบในการสมรสอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจากภาคประชาสังคมและรัฐบาล บางมาตราถูกปรับแก้ความเท่าเทียมทางเพศแล้ว แต่ในการแก้ไขหลายยุคที่ผ่านมา ยังไม่ได้แตะปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างครอบครัวของคนเพศเดียวกัน แนวทางหนึ่งที่ถูกพูดถึงในหมู่นักเคลื่อนไหวคือการทำให้ระบบการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกับการจดทะเบียนสมรสของคนต่างเพศ ช่วงนั้นนพ.แท้จริง …