Tag: คู่ชีวิต

ส่องฝันจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันในไทย ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตพับ 3 รอบ กำลังเริ่มใหม่

ปลายปี 2017 ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศที่พิจารณาร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสให้เพศเดียวกันได้ ย้อนกลับมาที่ไทย เส้นทางฝันสำหรับการจดทะเบียนสมรสของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในแดนขวานทองซึ่งเคยมีกระแสข่าวหลายกลุ่มพยายามร่างกฎหมายเพื่อนำเข้าพิจารณาในกระบวนการ แต่จนถึงวันนี้ ร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสคนเพศเดียวกันหรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิตของไทยพับไปแล้ว 3 ร่าง และอยู่ระหว่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง การสมรสหรือการสร้างครอบครัวที่ถูกต้องทางกฎหมายสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งระบุว่า ชายและหญิงเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้ อาทิ ให้พ่อแม่ช่วยยืนยันอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้ นอกเหนือจากกฎหมายนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ดูแลครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เช่นสิทธิการดูแลต่างๆ ของคู่สมรส ที่ผ่านมามีกระบวนการแก้กฎหมายบางมาตราหลังไทยเซ็นลงนามในสนธิสัญญานานาชาติว่าด้วยความเท่าเทียมของเพศชายและหญิง เป็นผลให้ไทยต้องกลับมาปรับเปลี่ยนคำบางจุดในร่างกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และบทบาทความรับผิดชอบในการสมรสอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจากภาคประชาสังคมและรัฐบาล บางมาตราถูกปรับแก้ความเท่าเทียมทางเพศแล้ว แต่ในการแก้ไขหลายยุคที่ผ่านมา ยังไม่ได้แตะปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างครอบครัวของคนเพศเดียวกัน แนวทางหนึ่งที่ถูกพูดถึงในหมู่นักเคลื่อนไหวคือการทำให้ระบบการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกับการจดทะเบียนสมรสของคนต่างเพศ ช่วงนั้นนพ.แท้จริง …