Tag: 12 ประเภท

เช็คกันหน่อย “คุณเพศไหน” ใน 12 ประเภท!

นักวิชาการด้านเพศสภาพ และเพศวิถีศึกษา นิด้า เผยเพศไม่ได้มีแค่ รักข้ามเพศ และรักเพศเดียวกัน แต่ทุกวันนี้ในทางวิชาการพบว่าการระบุเรื่องเพศ จะมีทั้งเพศ เพศสภาพ และเพศวิถี รวมทั้งหมดแล้วถึง 12 กลุ่มกว้างๆ เช็คกันหน่อย “คุณเพศไหน” ใน 12 ประเภท! เพศของมนุษย์ทุกวันนี้สามารถแบ่งได้เบื้องต้น 12 กลุ่ม อีกทั้งใน 12 กลุ่มนี้ยังสามารถทับซ้อน ยึดโยงเกี่ยวข้องกันได้ อีกด้วยอาทิ ชายชอบแต่งหญิง แต่รักผู้หญิง หรือคนไม่มีเพศ หรือมีเพศทั้ง 2 จะเลือกฝ่ายไหน? ความแตกต่างทางเพศมีมานานแล้ว แต่ยุคนี้นับเป็นยุคที่ทั้งคนไทยและทั่วโลกให้ความสนใจกันในเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างมาก เห็นได้ชัดจากกระแสการเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊คเป็นสีรุ้ง …