ป้ายกำกับ: โรงเรียนไล่ออก

คุณครูอนุบาลถูกโรงเรียนไล่ออกเพียงเพราะ ‘เป็นเพศทางเลือก’ ยื่นฟ้องหวังสังคมเปิดรับมากขึ้น!!

แม้ว่าในปัจจุบัน สังคมเพศทางเลือกหรือว่า LGBT จะได้รับการยอมรับมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ แต่ถึงอย่างนั้น