Tag: แต่งงานคู่เกย์

รัฐบาลผลักดันกฎหมายแต่งงานคู่เกย์ เริ่มด้วยโหวตมติประชาชนทางจดหมาย

8 ส.ค. 2017 ชาวออสเตรเลียอาจโหวตในเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกันทางจดหมายภาย ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากสภาสูงปฏิเสธข้อเสนอให้มีมติของประชาชนในการแสดงความเห็น (plebiscite bid)* เป็นครั้งที่สองตามที่คาดหมายไว้ (หมายเหตุ *มติประชาชน (plebiscite) จะต่างกับประชามติ (referendum) ตรงที่มติประชาชนเป็นการขอความเห็นจากประชาชนรับหรือไม่รับที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภากลาง ส่วนประชามติเป็นการให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในการรับหรือไม่รับร่างกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่ผ่านรัฐสภากลางมาแล้ว ข้อความนี้ตีความหมายจากภาษาอังกฤษหากมีความผิดพลาดต้องขออภัย) ผู้สันทัดกรณีให้ความเห็นว่า รัฐบาลกลางได้หาทางออกดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกระหว่างนักการเมืองร่วมพรรคลิเบอรัล ด้วยการให้ประชาชนจำนวน 16 ล้านคนร่วมโหวตด้วยวิธีการลงมติประชาชนทางไปรษณีย์ด้วยใจสมัคร การโหวตทางไปรษณีจะเกิดขึ้นหากวุฒิสมาชิกปฎิเสธข้อเสนอให้มีมติของประชาชนโดยบังคับเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา หากเสียงโหวตทางไปรษณีย์ส่วนใหญ่ตอบว่า “รับ” ก็จะส่งผลให้ส.ส.พรรคลิเบอรัลสามารถโหวตอย่างอิสระในรัฐสภา แต่ถ้ามติประชาชนออกมาว่า “ไม่รับ” การพิจารณากฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปภายใต้รัฐบาลนี้ เมื่อคืนที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ส.ส.และส.ว.ของพรรคลิเบอรัลได้ใช้เวลาถกเถียงกันภายในห้องประชุมที่ปิดตายไม่ให้บุคคลอื่นเข้ารับฟังเป็นเวลา 2 ชั่วโมง …