Tag: ล่วงละเมิดทางเพศ

LGBTQ+ เป็นตัวอันตรายที่ต้องถูกเฝ้าระวังจริงหรือ?

จากกรณีที่นักเรียนชายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ถูกครูชายล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งแม้จะมีการลงโทษครูคนดังกล่าวแล้ว แต่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกลับออกมาตรการป้องกัน โดยการทำหนังสือไปยังโรงเรียน 457 แห่ง ในจังหวัดเลย เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาหมั่นตรวจสอบบุคลากรครูที่มีพฤติกรรม “เบี่ยงเบนทางเพศ” อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าจะมีการใช้ผลการเรียนหลอกล่อให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อทางเพศ ส่งผลให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสมเหตุสมผลของมาตรการนี้   ข่าวเกย์ นอกจากความไม่สมเหตุสมผลแล้ว กรณีนี้ยังสะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ซึ่ง อ.ดร. ชเนตตี ทินนาม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเพศภาวะ มองว่า กรณีนี้สะท้อนให้เห็นประเด็นต่างๆ 3 ประเด็น ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การแก้ปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ตรงจุด และการที่สังคมยังไม่เข้าใจสาเหตุของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่ากัน ไม่ใช่จากเพศสภาพ เหยื่อของการเลือกปฏิบัติ อ.ดร. ชเนตตีกล่าวว่า ประเด็นแรกที่พบในข่าวนี้คือ การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเมื่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกระทำความผิด มักจะถูกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน หรือถูกตีตราทางสังคมอย่างรุนแรงมากขึ้น …

กระแส #MeToo กับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ

ชาวสหรัฐฯ ตื่นตัวอย่างต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ หลังโปรดิวเซอร์ชื่อดังเเห่งฮอลลีวู้ดถูกแฉพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ เครือข่ายช่วยเหลือเหยื่อการประทุษร้ายทางเพศแห่งชาติสหรัฐฯ (Rape Abuse and Incest National Network) หรือ RAINN รายงานว่า ผู้หญิงอายุ 18-24 ปีในสหรัฐฯ เป็นกลุ่มอายุที่เสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศมากกว่าหญิงกลุ่มอื่นๆ ในประเทศ นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ ที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้ มีความเป็นไปได้สูงกว่าหญิงอเมริกันทั่วไปถึงสามเท่าที่จะประสบกับความรุนแรงทางเพศ ส่วนหญิงสาวอเมริกันที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้ที่ไม่เรียนในมหาวิทยาลัย มีความเป็นไปได้ถึงสี่เท่าตัวที่จะเจอกับการถูกทำร้ายทางเพศเมื่อเทียบกับหญิงอเมริกันทั่วไป   ข่าวเกย์ จากรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2014 ราว 80 เปอร์เซ็นต์ของเหยื่อความรุนเเรงทางเพศรู้จักผู้กระทำผิด เเละไม่ว่าความรุนเเรงทางเพศจะเกิดขึ้นที่ใด ทั้งในเขตรั้วมหาวิทยาลัยหรือภายนอกรั้วก็ตาม มักไม่มีการรายงานเหตุการณ์เหล่านี้เเก่ตำรวจ เกือบครึ่งหนึ่งของเหยื่อทั้งหมด …