Tag: มายาคติ

“อดทนได้แต่ไม่ยอมรับ” ไทยแลนด์แดนสวรรค์ของ LGBT แค่มายาคติ?

56% ของนักเรียนที่ระบุตัวเองว่าเป็น LGBT รายงานว่าถูกรังแกในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพราะเพศภาวะและเพศวิถีของตน งานวิจัยระบุ บรรยากาศของบาร์เกย์แถวสีลมที่หลายคนอาจจะพอนึกออกไม่ได้ยาก ไม่มีแขวนอยู่สักภาพในงานจัดแสดงภาพถ่ายผู้หญิงข้ามเพศของ นานา เช็น ศิลปินชาวไต้หวันที่ใช้เวลาหลายปีในการถ่ายและเก็บเกี่ยวเรื่องราวของแต่ละคน ภาพที่เราเห็นแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงข้ามเพศทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลาย ทั้งดีไซเนอร์ พยาบาล อาจารย์ ล่าม นักมวย ไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท ทั้งหมดนี้ตรงกับความตั้งใจของนานาในการทำโปรเจ๊กนี้    เกย์ไทย “ความเข้าใจคือ ผู้หญิงข้ามเพศจะต้องเป็นคาบาเรต์ แดนเซอร์ อยู่ในธุรกิจสถานบันเทิง หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซ็กส์ ฉันจึงต้องการแสดงให้เห็นสิ่งที่แตกต่าง นั่นคือพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทำงานอยู่ในสาขาอาชีพทั่วไป”  นานายังกล่าวอีกว่า เธอคิดว่าสื่อและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยมีส่วนลดทอนความหลากหลายของผู้หญิงข้ามเพศ ในงานนิทรรศการ เรื่องราวของแต่ละคนในภาพต่างต้องก้าวข้ามอุปสรรคจากการไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวและสังคม ชวนให้ขบคิดถึงข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในบทนำของงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลการถูกรังแกของนักเรียนกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย ที่นักวิจัยบางกลุ่มชี้ว่าสังคมไทยเพียงแค่ …