Tag: ประเทศอันตรายที่สุด

สำรวจพบอินเดียเป็นประเทศอันตรายที่สุดสำหรับสตรี

ธอมสัน รอยเตอร์ส ฟาวน์เดชั่น สำรวจพบว่า อินเดียเป็นประเทศที่ถือว่ามีอันตรายสำหรับสตรีมากที่สุดเป็นอันดับ1 วันนี้(26มิ.ย.61)มูลนิธิ โดยธอมสัน รอยเตอร์ส ฟาวน์เดชั่น ทำการสำรวจโดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสตรี 550 คนจาก 193 ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ในประเด็นต่างๆ กว้างขวางที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสตรี พบว่า 10 ประเทศที่อันตรายมากที่สุดสำหรับสตรีตามลำดับได้แก่ อินเดีย อัฟกานิสถาน ซีเรีย โซมาเลีย ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เยเมน ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้อินเดียติดอันดับ 1 เนื่องจากสตรีในอินเดียมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศสูงและการถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวว่า อินเดียยังไม่มีการดำเนินมาตรการที่เพียงพอในการแก้ปัญหาอันตรายที่เกิดขึ้นกับสตรี ซึ่งข้อมูลจากรัฐบาลอินเดียแสดงให้เห็นว่า …