Tag: บราซิล

ศาลบราซิลอนุญาตให้ ‘รักษาเกย์’ ได้อีกครั้ง

ศาลบราซิลตัดสินอนุญาตให้นักจิตวิทยา ‘รักษา’ ความหลากหลายทางเพศได้อีกครั้ง เนื่องจากมองว่าการรักเพศเดียวกันเป็น ‘โรค’ ​ศาลบราซิลตัดสินอนุญาตให้นักจิตวิทยา ‘รักษา’ ความหลากหลายทางเพศได้อีกครั้ง เนื่องจากมองว่าการรักเพศเดียวกันเป็น ‘โรค’ ผู้พิพากษาบราซิลตัดสินให้มีการ “รักษา” ความหลากหลายทางเพศได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการกลับคำตัดสินเมื่อปี 1999 ที่สภานักจิตวิทยาเสนอกฎหมายสั่งห้ามนักจิตวิทยารักษาพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน       ข่าวเกย์ คำพิพากษามีขึ้นหลังจากมีการฟ้องร้องกรณีที่โรซานเจลา จุสติโน นักจิตวิทยา ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายอีวานเจลิคัลถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเมื่อปี 2016 เพราะเธอพยายามชักจูงให้ผู้ป่วยในความดูแลของเธอหันเข้าหาศาสนา เพื่อ “รักษา” พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ซึ่งเธอมองว่าเป็นโรคอย่างหนึ่ง คำพิพากษานี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยสภานักจิตวิทยาของบราซิลกล่าวว่า คำพิพากษานี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการ “รักษา” ด้วยวิธีรุนแรง รวมถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับคนต่างเพศ เพื่อรักษา “แก้ไข” …