Tag: ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ กับอนาคตของหนังเพศที่สาม

ตั้งแต่อดีตมา คนดูหนังในบ้านเราต่างมีภาพจำของหนังไทยที่ว่าด้วยเพศที่สามอย่างกะเทย ต้องมีความตลกโปกฮา ขายคาแรกเตอร์สุดเหวี่ยง เพื่อมอบความบันเทิงให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่ ปฏิเสธไม่ได้ภาพจำเหล่านั้นได้สร้างมายาคติให้สังคมส่วนใหญ่มองคนเพศที่สามไปในทิศทางเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าในความเป็นจริง ภาพยนตร์ทั้งไทยและเทศที่เล่าเรื่องราวของเพศที่สามในแง่มุมอื่นๆ อย่างเข้าอกเข้าใจ ยังคงมีอยู่ในตลาดไม่น้อย        เกย์ไทย              น่าสนใจว่า ปัญหาเรื่องความเข้าใจความหลากหลายทางเพศยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย ทั้งในแง่การยอมรับและทัศนคติที่มี ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือสังคมระดับใดก็ตาม สื่ออย่างภาพยนตร์ก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อที่น่าจะมีอิทธิพลต่อสังคม หากแต่ยังทำสถานะได้เพียงเป็นหนังเฉพาะกลุ่มเท่านั้น สิ่งที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาที่จะช่วยให้คนได้เข้าใจความหลากหลายทางเพศจึงลดน้อยไปตามกระแส              อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์ที่ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศอย่าง ‘Insects …