Tag: ทำไมถึงเป็นเกย์

ทำไมถึงเป็นเกย์ จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครฟันธงได้ แม้มีตั้งแต่ยุคแรกๆ

จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่า เกย์เป็นกันได้อย่างไร ทำไมถึงเป็นเกย์ พฤติกรรมการมีคู่เป็นเพศเดียวกัน กล่าวกันว่า มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของมนุษยชาติ ปลายศตวรรษที่ 19 นักจิตวิทยาชาวออสเตรียนามว่า ฟรอยด์ กล่าวว่า การติดแม่มากเกินไป หรือการขาดพ่อ คือสาเหตุแห่งการเป็นเกย์ ในปีค.ศ. 1993 ดีน ฮาเมอร์ นักพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติ เมืองบีเธสด้า รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา ค้นพบตําแหน่ง
บนโครโมโซม X ซึ่งพบว่ามีความเหมือนกันในพี่น้องที่เป็นเกย์ เรียกว่า Xq28 แต่ตำแหน่งนี้สามารถบรรจุยีนได้เป็นร้อยๆ ยีน จึงระบุได้ไม่ชัดว่าเป็นยีนตัวไหน รวมทั้งจำนวนตัวอย่างการวิจัยที่ไม่มากพอและผลที่ออกมาก็ไม่สามารถสรุปยืนยันได้ จึงทำให้เกิดการโต้แย้งขึ้น   เกย์โสด …