Tag: ครูเคท

‘ครูเคท’ – คทาวุธ ครั้งพิบูลย์ อคติและการถูกเลือกปฏิบัติจากความเป็นเพศทางเลือก ที่ฝังรากลึกในสังคมมาช้านาน

การเลือกปฏิบัตินั้นมีอยู่จริง และฝังรากลึกอยู่ในสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร โดยเฉพาะกับเพศที่สาม ยิ่งถ้าคนคนนั้นแสดงออกว่าเป็นผู้ชายที่แต่งหญิง อคติทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาทันที ทางเลือกของคนที่ถูกเรียกว่าเป็นกะเทยจึงมีบทบาทได้แค่เป็นตัวตลก คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเท่านั้น ถึงจะถือว่าเป็นเพศที่สามที่ดี ถ้าเมื่อไหร่คนคนนั้นมีหน้าที่การงานที่ดี ได้รับความเคารพนับถือจากคนทั่วไป เมื่อมีจังหวะอะไรสักอย่างเกิดขึ้น อคติที่ซุกซ่อนไว้ก็จะถูกนำออกมาใช้เป็นเหตุผลแบบเดียวกับที่ ‘ครูเคท’ – คทาวุธ ครั้งพิบูลย์ เคยถูกปฏิบัติ     เกย์ไลท์ Let’s Make It Fair      “เคยถูกบอกเลิกจ้างจากการเป็นอาจารย์ โดยเขาให้เหตุผลว่าเรามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการใช้โซเชียลมีเดีย เราพูดคำว่าอีดอก พูดคำว่าแดก โพสต์รูปลิปสติกอวัยวะเพศชายลงในอินสตาแกรม ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า อะไรวะ แต่เขาถือว่าเหตุผลนี้แข็งแรงมากพอที่จะเอาเราออกไป และคนในสังคมส่วนหนึ่งก็พร้อมเชื่ออยู่แล้วว่าเรามีพฤติกรรมแบบนั้น ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนนิสัยแบบเรา …