Tag: ครอบครัว

HAPPY FAMILY ครอบครัว LGBT ก็มีความสุขได้

ด้วยค่านิยมของโลกตามขนบที่ถูกปลูกฝังความเชื่อว่าเพศชายต้องคู่กับเพศหญิงเสมอ ทั้งยังต้องรักกัน แต่งงานกัน และมีบุตรเพื่อสืบสกุลต่อไป แต่ในปัจจุบันกำแพงค่านิยมและความเชื่อแบบก่อนๆ ได้ทลายลงไปเรียบร้อยแล้ว เพราะโลกและสังคมสมัยใหม่มีการเปิดกว้าง พร้อมยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น จึงทำให้มีครอบครัว LGBT เกิดขึ้นตามมา ถึงอาจเรียกได้ไม่เต็มปากว่าเป็นครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกโดยสมบูรณ์ แต่เชื่อว่ามวลความสุขของครอบครัว LGBT กับครอบครัวชายหญิงแทบไม่ลักลั่นกันเลย           เกย์แต่งงาน เป็นเรื่องดีที่การยอมรับเพศทางเลือกในสังคมไทยได้รับการสนันสนุนจากทั้งสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คน โดยมีกลไกการนำเสนอข่าวสารในด้านดีของกลุ่มคน LGBT ทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ การสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ การเปิดกว้างทางเพศไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในประเทศไทยของเราเท่านั้น ในต่างประเทศเองมีการร่างกฎหมายให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างอิสระ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ครอบครัว LGBT ค่อยๆ …