Tag: การแต่งงาน

เกย์สิงคโปร์ชนะอุทธรณ์ขอเลี้ยงดูลูกแท้ ๆ ของตัวเองที่เกิดจากการอุ้มบุญ

เกย์สิงคโปร์คนหนึ่งชนะคดีความ ทำให้เขาสามารถรับอุปการะลูกแท้ ๆ ของเขาเอง ที่เกิดจากการอุ้มบุญได้ ทั้งที่การแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกัน ยังไม่ได้รับการยอมรับในสิงคโปร์ และการมีเพศสัมพันธ์กันของคนเพศเดียวกันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ชายวัย 46 ปี พร้อมกับคู่ชีวิต ดำเนินการเรื่องอุ้มบุญ หรือ การให้หญิงอื่นตั้งครรภ์ที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกายแทนหญิงเจ้าของไข่ในสหรัฐฯ โดยใช้เงินไป 2 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6.56 ล้านบาท เพราะในสิงคโปร์การอุ้มบุญเป็นเรื่องผิดกฎหมาย     เกย์แต่งงาน เขาพยายามขอรับเลี้ยงดูลูกให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ความพยายามนี้ถูกปฏิเสธเมื่อปีที่แล้ว ทำให้เขาไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย ในทางกฎหมาย เด็กวัย 4 ขวบ ถือเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะแม่อุ้มบุญและพ่อโดยสายเลือดของเด็กไม่ได้แต่งงานกัน แม่ที่อุ้มบุญ ซึ่งของดเว้นสิทธิ์ทุกอย่างตามข้อตกลงรับอุ้มบุญ …