Tag: การศึกษา

ดูเนื้อหา-ฟังผู้ปกครอง เมื่อ ‘ความหลากหลายทางเพศ’ มีที่ทางในแบบเรียนไทย

กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องความหลากหลายทางเพศ ลงหนังสือเรียน ป.1 – ม.6 อัพเดทมิติความหลากหลายอย่างเพสวิถี เพศสภาพตั้งแต่ความรู้สึกส่วนตัวจนถึงครอบครัวแบบ พ่อ-พ่อ และแม่-แม่ ฟังเสียงบางส่วนของผู้ปกครอง ระบุ เป็นเรื่องก้าวหน้าและเหมาะสม ดูตัวอย่างการสอนให้ยอมรับความหลากหลายตั้งแต่เด็กในสหราชอาณาจักร หากถามว่าต้นตอปัญหาสารพัดของประเทศไทยอยู่ที่ไหน คำตอบว่าอยู่ที่ ‘การศึกษา’ เป็นคำตอบที่พูดอย่างไรก็ถูก หรือถ้าพูดแบบตรงๆ ก็อาจนับเป็นเพียงข้อสรุปของบทสนทนาที่ไม่นำไปสู่อะไรใหม่ การหาคำอธิบายที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาไทยที่ประกอบด้วยส่วนผสมร้อยแปดพันเก้าต่างหากเป็นโจทย์ที่ยาก วันนี้ ดอกผลของความพยายามไปให้ไกลกว่าข้อสรุปง่ายๆ ได้ออกมาในรูปร่างของเนื้อหาในหนังสือเรียน  เกย์ไทย เมื่อ 8 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Change.org ได้เผยแพร่ความสำเร็จในการบรรจุหลักสูตรเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาตั้งแต่ ป.1 จนถึง ม.6หลังจากที่ผลักดันเรื่องนี้มานานกว่า …