Tag: การบำบัดรักษา

รัฐมนตรีเยอรมนีเรียกร้อง ‘แบน’ การบำบัดในกลุ่มรักร่วมเพศ ระบุ ไม่ใช่อาการเจ็บป่วย

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีเรียกร้องให้ ‘แบน’ การบำบัดรักษาคนรักร่วมเพศให้เปลี่ยนรสนิยมทางเพศ ย้ำคนรักเพศเดียวกันไม่ใช่อาการเจ็บป่วย นายเยนส์ ชพาห์น รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนีเรียกร้องให้มีการแบน การบำบัดรักษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพศวิถี ซึ่งเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Die Tageszeitung ว่า ‘การรักเพศเดียวกันไม่ใช่อาการเจ็บป่วย และทำไมต้องได้รับการบำบัดรักษา’ “ผมไม่เชื่อในการรักษา ซึ่งโดยการหลักผมก็เป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศด้วยตัวผมเอง” นายชพาห์นกล่าว การบำบัดรักษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งอาจเรียกว่า ‘การบำบัดเกย์’ หรือ ‘การเปลี่ยนเพศ’ ซึ่งครอบคลุมความหมายถึง การรักษาใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของบุคคล ซึ่งการบำบัดดังกล่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกา และผู้ปกครองมักนำบุตรหลานที่เป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศ หรือ กลุ่มคนข้ามเพศไปรักษาเพื่อบำบัดอากาศรักร่วมเพศ     เกย์หาคู่ การบำบัดส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุย และบางแห่งอาจมีการฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในปริมาณมาก รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าชอตเพื่อการบำบัด รวมไปถึงเทคนิคอื่นๆ ในระหว่างการรักษาเพื่อให้หายจากการเป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศ ทั้งนี้นายชพาห์นคาดว่า …