Tag: กฎหมายแต่งงานคนเพศเดียวกัน

ไต้หวันนำร่องเอเชีย ผ่านกฎหมายแต่งงานคนเพศเดียวกัน

รัฐสภาไต้หวันผ่านกฎหมายอนุญาตให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่แรกของเอเชียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิชาวสีรุ้งฉลองท่ามกลางสายฝน แต่ฝ่ายคัดค้านโวยขัดต่อประชามติของชาวไต้หวันที่เห็นว่าการสมรสคือการแต่งงานระหว่างชายหญิง ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนั้นมีเพียงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ผ่านกฎหมายรับรองการสมรสของคนเพศเดียวกัน การลงมติผ่านกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไต้หวันเมื่อวันศุกร์ที่ 17  พฤษภาคม 2562 จึงถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนแห่งแรกในทวีปเอเชียที่นำร่องกฎหมายลักษณะนี้    เกย์ไทยแลนด์ การประชุมสภาเมื่อวันศุกร์มีการอภิปรายกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของคนเพศเดียวกัน แต่ฉบับที่ก้าวหน้าที่สุดเสนอโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ซึ่งสมาชิกพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (ดีพีพี) เทคะแนนสนับสนุนด้วยมติ 66 ต่อ 27 เสียง กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ การผ่านกฎหมายครั้งนี้ซึ่งเกิดในวันสากลแห่งการต่อต้านการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกัน, การเกลียดกลัวการข้ามเพศ และการเกลียดกลัวคนที่รักได้มากกว่าหนึ่งเพศ ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของชุมชนชาวสีรุ้งในไต้หวัน ที่ด้านนอกรัฐสภา ผู้สนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกันหลายพันคนมาชุมนุมท่ามกลางสายฝนกระหน่ำ หลายคนโบกธงสีรุ้ง, ชูสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และไชโยโห่ร้องเมื่อได้ยินข่าวกฎหมายผ่านความเห็นชอบ ช่วงหลายเดือนมานี้ พวกอนุรักษนิยมพยายามขัดขวางการอ้างอิงเรื่องการแต่งงานไว้ในกฎหมายนี้  และได้เสนอร่างกฎหมายมาขันแข่งเพื่อจำกัดการสมรสของคนเพศเดียว แต่ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอ …