เยอรมนีเริ่มให้ ‘คนสองเพศ’ ระบุเป็น ‘เพศที่สาม’ ได้แล้ว

//

lgbt Thai Team

beefhunt

เยอรมนีเริ่มให้ ‘คนสองเพศ’ ระบุตัวตนว่าเป็น ‘เพศที่สาม’ ในเอกสารของทางการได้แล้วคนสองเพศ (Intersex) ในเยอรมนีสามารถระบุตัวตนเป็นเพศ “หลากหลาย” ในเอกสารทางการได้อย่างถูกกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปี 2019

หลังมีการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา แต่คนสองเพศที่ต้องการระบุเพศตัวเองเป็นเพศที่สามจะต้องแสดงใบรับรองจากแพทย์ก่อน

คนสองเพศ หรือ Intersex คือคนที่มีลักษณะทางชีววิทยาของทั้งสองเพศ จึงไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพศชายหรือหญิง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศที่แสดงออกมาหรือรสนิยมทางเพศ   ข่าวเกย์

เมื่อปี 2013 เยอรมนีผ่านกฎหมายอนุญาตให้คนสองเพศไม่ต้องระบุเพศชาย-หญิงในเอกสารทางการได้ แต่ในปี 2017 ศาลสูงสุดของเยอรมนีตัดสินว่าการปฏิเสธเพศของคนสองเพศถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หลังมีกรณีที่คนที่มีคนตรวจโครโมโซมรับรองว่าไม่ได้เป็นทั้งเพศชายและหญิง แต่ทางการไม่ยอมให้เปลี่ยนเพศจากเพศหญิงเป็นคนสองเพศได้

ก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียก็เพิ่งตัดสินให้คนสองเพศสามารถระบุเพศของตัวเองนอกเหนือจากเพศชายและหญิงได้ ส่วนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มอลตา อินเดีย และแคนาดาก็ผ่านกฎหมายรองรับคนสองเพศ

สหประชาชาติระบุว่า มีคนที่เกิดมามีสองเพศจำนวนมากถึงร้อยละ 1.7 ของประชากรโลก หรือเท่าๆ กับจำนวนประชากรของคนที่มีผมแดง

แม้การเป็นสองเพศจะเกิดจากลักษณะทางชีววิทยา ไม่เกี่ยวข้องกับรสนิยมทางเพศ แต่คนสองเพศก็ยังเจออุปสรรคในการใช้ชีวิต การเลือกปฏิบัติโดยกฎหมาย หรือแม้แต่ถูกบังคับให้มีการผ่าตัดให้เหลือเพศเดียว

ขอบคุณ ข่าวจาก https://voicetv.co.th/read/2P9cvI8Qy

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here