หมายเหตุประเพทไทย #200 NGO เพื่อ LGBT

//

lgbt Thai Team

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับแขกรับเชิญคือ เคท ครั้งพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

ในประเด็นขบวนการทางสังคม และองค์กรเอ็นจีโอที่ทำงานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้แม้ในประเทศไทยดูเหมือนจะยอมรับ LGBT แต่อันที่จริงแล้วยังคงมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้น นอกจากนี้ประเด็นที่เครือข่าย LGBT รณรงค์หลายเรื่องก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเช่นเรื่องการใช้คำนำหน้านาม การจดทะเบียนสมรส ฯลฯ   เกย์ไทย

ในส่วนของประเด็นการทำงานขององค์กร หรือมูลนิธิ ของกลุ่ม LGBT เองเริ่มแรกมาจากเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี ประเด็นสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข ก่อนขยับมาสู่ประเด็นสิทธิมนุษยชน เน้นสร้างเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติทางเพศ ซึ่งยังคงเป็นเส้นทางต่อสู้อีกยาวไกลสำหรับขบวน LGBT ในประเทศไทย

ขอบคุณ ข่าวจาก https://prachatai.com/journal/2018/03/75835

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here