เลสเบี้ยน’ เสี่ยงน้ำหนักเกินกว่าคนรักเพศตรงข้าม

//

lgbt Thai Team

beefhunt

วิจัยล่าสุดของอังกฤษระบุว่า เลสเบี้ยนเสี่ยงมีน้ำหนักเกินมาตรฐานมากกว่าคนรักเพศตรงข้าม ส่วนเกย์เสี่ยงน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานมากกว่าคนรักเพศตรงข้ามถึง 3 เท่า

นิตยสารวิชาการ Journal of Public Health ตีพิมพ์วิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย และ ยูซีแอล ได้สำรวจความเกี่ยวโยงระหว่างรสนิยมทางเพศและดัชนีมวลกาย (BMI) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 90,000 คนในอังกฤษ เพื่อให้ศึกษาความสำคัญของความหลากหลายทางเพศที่ส่งผลกับสุขภาพและความต้องการด้านสาธารณสุขที่ต่างกัน ซึ่งพบว่าหญิงรักหญิงที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ของทั้งหมด ขณะที่ ผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานอยู่ร้อยละ 57 หรือ หากนำตัวเลขมาเปรียบเทียบจะพบว่า เลสเบี้ยนเสี่ยงน้ำหนักเกินมาตรฐานกว่าผู้หญิงที่ชอบผู้ชายถึงร้อยละ 41 ขณะที่ผู้หญิงที่เป็นไบเซ็กชวลเสี่ยงกว่าร้อยละ 24

ในทางกลับกัน เกย์เสี่ยงจะน้ำหนักเกินมาตรฐานน้อยกว่าผู้ชายที่ชอบผู้หญิงประมาณร้อยละ 28 โดยผู้ชายที่ชอบผู้หญิงที่น้ำหนักเกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 67.5 ของทั้งหมด ส่วนเกย์หรือชายรักชายที่น้ำหนักเกินมาตรฐานมีเพียงร้อยละ 52.4 ขณะที่ เกย์เสี่ยงมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานมากกว่าผู้ชายที่ชอบผู้หญิงถึง 3 เท่า ส่วนผู้ชายที่เป็นไบเซ็กชวลเสี่ยงน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานมากกว่าผู้ชายที่ชอบผู้หญิง 2 เท่า

เกย์ที่น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานมีร้อยละ 3.4 ผู้ชายที่เป็นไบเซ็กชวลและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานมีร้อยละ 2.9 ขณะที่ ผู้ชายที่ชอบผู้หญิงที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานมีอยู่เพียงร้อยละ 1.2 โดยดอกเตอร์ โจแอนนา เซมเลียน หัวหน้าทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์นอร์ริช ของมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย กล่าวว่า เลสเบี้ยนและผู้หญิงที่ไบเซ็กชวลมีความเสี่ยงจะน้ำหนักเกินมาตรฐานมากกว่าคนที่รักเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลใจ เพราะน้ำหนักเกินมาตรฐานเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจ มะเร็ง และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ขณะเดียวกัน เกย์และผู้ชายที่เป็นไบเซ็กชวลที่เสี่ยงน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานก็จะทำให้เผชิญปัญหาสุขภาพหลายด้านเช่นกัน

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.voicetv.co.th/watch/bAZnQnG1U

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here