Category: News-ข่าวสาร

แปลงเพศแล้วขอแก้ไขคำนำหน้านามและเพศในทะเบียนราษฎรได้หรือไม่?

เรื่องน่ารู้วันนี้ …มีคดีปกครองที่น่าสนใจ กรณีบุคคลผู้ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน เข้ากับเพศสรีระของตน โดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “นาย” เป็น “นางสาว” และแก้ไขเพศจาก “เพศชาย” เป็น “เพศหญิง” แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้ยื่นคำขอคาดหวังไว้ เพราะนายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอ ด้วยเหตุผลที่ว่า การลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ที่ระบุเพศว่าเป็นเพศชาย ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในขณะเกิดแล้ว     ข่าวเกย์ แม้ผู้ยื่นคำขอจะเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพศหญิงได้แต่อย่างใด การร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรดังกล่าวจึงไม่อาจทำได้ !!           ผู้ยื่นคำขอดังกล่าวเห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเพศสภาพในปัจจุบันไม่ตรงกับเพศกำเนิดในเอกสารทางกฎหมาย ทำให้ต้องเสียสิทธิต่างๆ ที่ผู้หญิงพึงได้รับตามกฎหมาย จึงยื่นฟ้องนายอำเภอ (ผู้ถูกฟ้องคดี) …

กองทัพเกาหลียืนยันเกย์เป็นทหารได้ แต่มีสิทธิติดคุก

กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่า กองทัพไม่เคยกีดกันคนที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่ก็ยังคงมีกฎหมายลงโทษทหารที่มีเพศสัมพันธ์กับทหารเพศเดียวกัน จำคุกถึง 2 ปี ร้อยโทคิม ไม่ประสงค์ออกชื่อเล่าว่า เขารู้ว่าชีวิตการเป็นทหารของตัวเองจะถูกทำลายอย่างเป็นทางการ เมื่อเขาถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพเมื่อปี 2017 เพื่อกดดันให้ยอมรับว่าเขามีเซ็กซ์กับทหารชายอีกคน ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสำหรับกองทัพเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่สอบสวนของกองทัพเปิดวิดีโอคอลให้ร้อยโทคิมคุยกับคนรักเก่าของเขา ที่ยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กัน ทำให้ตัวเขาต้องรับสารภาพเช่นกัน เจ้าหน้าที่สอบสวนได้ยึดสมาร์ทโฟนของเขา กดดันให้เขาชี้เป้าว่ามีทหารคนไหนอีกที่เป็นเกย์ อีกทั้งยังถามคำถามส่วนตัวเช่น “มีเซ็กซ์กันท่าไหน” หรือ “หลั่งที่ไหน” เมื่อสอบสวนแล้วว่าเขาเป็นเกย์จริง ร้อยโทคิมมีโอกาสถูกลงโทษจำคุก แต่เนื่องจากเขาแสดง “ความรู้สึกผิด” จึงทำให้กองทัพระงับการลงโทษเขา จากนั้น เขาก็ตัดสินใจที่จะออกจากกองทัพ เพราะเชื่อว่า เขาไม่น่าจะมีอนาคตการงานที่ดีในกองทัพอีกต่อไปแล้ว   ข่าวเกย์ กองทัพเกาหลีใต้ประกาศว่า กองทัพไม่ได้เลือกปฏิบัติกับคนหลากหลายทางเพศ แต่ร้อยโทคิมเป็นหนึ่งในตัวอย่างให้เห็นว่าทหารที่เป็นเกย์หรือคนข้ามเพศจะถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา 92-6 ของรัฐบัญญัติอาชญากรรมกองทัพ ซึ่งมักใช้เป็นเครื่องมือบีบให้ทหารยอมรับออกมาว่าเป็น LGBTQ …

ข้อควรรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของ รสนิยมทางเพศ

เรื่องทางเพศเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ และสำหรับ รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึกเชิงชู้สาว และความดึงดูดทางเพศ ทั้งในเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน Hello คุณหมอ มีข้อมูลรสนิยมทางเพศที่ชวนให้เข้าใจความหลากลายทั้งในผู้ที่ รักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน หรืออาจเรียกได้ว่ารักร่วมเพศ ดังต่อไปนี้  เกย์หาเพื่อน รสนิยมทางเพศ คืออะไร รสนิยมทางเพศ หรือเพศวิถี (Sexual Orientation) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. เฮเตอโรเซ็กชวล (Heterosexual) กลุ่มที่ดึงดูดบุคคลที่มีเพศตรงข้าม ผู้ที่เป็นเฮเตอโรเซ็กชวล จะมีความรู้สึกทางร่างกายและทางจิตใจ ที่ดึงดูดกลุ่มที่มีเพศตรงข้าม เช่น ผู้ชายดึงดูดผู้หญิง และผู้หญิงดึงดูดผู้ชาย กลุ่มเฮเตอโรเซ็กชวลมีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สเตรท …

LGBTQ+ เป็นตัวอันตรายที่ต้องถูกเฝ้าระวังจริงหรือ?

จากกรณีที่นักเรียนชายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ถูกครูชายล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งแม้จะมีการลงโทษครูคนดังกล่าวแล้ว แต่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกลับออกมาตรการป้องกัน โดยการทำหนังสือไปยังโรงเรียน 457 แห่ง ในจังหวัดเลย เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาหมั่นตรวจสอบบุคลากรครูที่มีพฤติกรรม “เบี่ยงเบนทางเพศ” อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าจะมีการใช้ผลการเรียนหลอกล่อให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อทางเพศ ส่งผลให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสมเหตุสมผลของมาตรการนี้   ข่าวเกย์ นอกจากความไม่สมเหตุสมผลแล้ว กรณีนี้ยังสะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ซึ่ง อ.ดร. ชเนตตี ทินนาม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเพศภาวะ มองว่า กรณีนี้สะท้อนให้เห็นประเด็นต่างๆ 3 ประเด็น ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การแก้ปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ตรงจุด และการที่สังคมยังไม่เข้าใจสาเหตุของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่ากัน ไม่ใช่จากเพศสภาพ เหยื่อของการเลือกปฏิบัติ อ.ดร. ชเนตตีกล่าวว่า ประเด็นแรกที่พบในข่าวนี้คือ การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเมื่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกระทำความผิด มักจะถูกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน หรือถูกตีตราทางสังคมอย่างรุนแรงมากขึ้น …