เช็คกันหน่อย “คุณเพศไหน” ใน 12 ประเภท!

//

lgbt Thai Team

beefhunt

นักวิชาการด้านเพศสภาพ และเพศวิถีศึกษา นิด้า เผยเพศไม่ได้มีแค่ รักข้ามเพศ และรักเพศเดียวกัน

แต่ทุกวันนี้ในทางวิชาการพบว่าการระบุเรื่องเพศ จะมีทั้งเพศ เพศสภาพ และเพศวิถี รวมทั้งหมดแล้วถึง 12 กลุ่มกว้างๆ เช็คกันหน่อย “คุณเพศไหน” ใน 12 ประเภท!

เพศของมนุษย์ทุกวันนี้สามารถแบ่งได้เบื้องต้น 12 กลุ่ม อีกทั้งใน 12 กลุ่มนี้ยังสามารถทับซ้อน ยึดโยงเกี่ยวข้องกันได้ อีกด้วยอาทิ ชายชอบแต่งหญิง แต่รักผู้หญิง หรือคนไม่มีเพศ หรือมีเพศทั้ง 2 จะเลือกฝ่ายไหน? ความแตกต่างทางเพศมีมานานแล้ว แต่ยุคนี้นับเป็นยุคที่ทั้งคนไทยและทั่วโลกให้ความสนใจกันในเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างมาก เห็นได้ชัดจากกระแสการเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊คเป็นสีรุ้ง เพื่อสนับสนุนการผ่านกฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันได้ 50 รัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา    เกย์ไลท์

อย่างไรก็ตาม รู้หรือไม่? ว่าเรื่อง “เพศ” ของมนุษย์นั้น ไม่ได้มีเพียงแต่ หญิงรักชาย ชายรักหญิง ชายรักชาย และหญิงรักหญิง แต่มีความสลับซับซ้อน จนกระทั่งในแวดวงวิชาการมีการแบ่งเรื่องเพศออกเป็น 3 หมวด 12 ประเภท

ผศ.ดร. จเร สิงหโกวินท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพและเพศวิถีศึกษา อาจารย์ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้สัมภาษณ์กับ “ทีมข่าว New Media PPTV HD” ว่าเรื่องเพศของมนุษย์มีความซับซ้อน เดิมจะมีคำว่า “เพศ” อย่างเดียว แต่ทุกวันนี้จะมีคำว่า “เพศสภาพ” และ “เพศวิถี” เกิดขึ้นมาด้วย โดยเฉพาะในยุคหลังปี 1960 เป็นต้นมา แล้ว “เพศ” “เพศสภาพ” “เพศวิถี” แตกต่างกันอย่างไร?

เพศ คือ การแบ่งตามอวัยวะเพศ ผศ.ดร. จเร อธิบายว่า “เพศ” นั้น ปกติจะแบ่งในลักษณะของเพศชีวภาพ คือเกิดมาอย่างไร โดยระบุตามอวัยวะเพศที่มีมาแต่กำเนิด รวมถึงมีการแปลงเพศภายหลัง แบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ

1.เพศชาย บุคคลซึ่งมีอวัยวะเพศชายมาโดยกำเนิด
2.เพศหญิง บุคคลซึ่งมีอวัยวะเพศหญิงมาโดยกำเนิด
3. คนที่เกิดมาแล้วมีทั้ง 2 เพศ หรือ Intersex
4.คนที่เกิดมาแล้วไม่สามารถบ่งบอกเพศได้
5.โดยปัจจุบันถ้าจะดูกันที่อวัยวะเพศ จะมีคนที่ได้ไปให้แพทย์ทำการแปลงเพศ ให้ด้วย

ซึ่งถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน เรียกว่า Transexual (แปลงเพศ)

เพศสภาพ คือ ลักษณะที่สังคมให้คุณค่า ว่าคนๆนั้นคือความเป็นเพศอะไร มี 3 ประเภท

1.ความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย หรือ คุณลักษณะ ลักษณะที่สังคมให้คุณค่า ซึ่งเป็นลักษณะที่สังคมให้ความหมายว่านี้คือคุณลักษณะของผู้ชาย นี้คือคุณลักษณะของผู้หญิง เช่น ผู้หญิงควรมีความนุ่มนวล อ่อนหวาน เอาใจใส่ เป็นผู้ตามที่ดี ผู้ชาย สังคมก็บอกว่า ชอบอิสระ ชอบการออกกำลังกาย มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ เด็ดเดี่ยว 2.คนข้ามเพศ หรือ Transgender คนที่มีเพศกำเนิดอันนึง แต่อยากเป็นอีกเพศหนึ่ง ไม่ได้มีการบ่งบอกว่ามีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศหรือยัง แค่บ่งบอกในลักษณะของคุณลักษณะที่สังคมให้ความหมาย
3. พฤติกรรมข้ามเพศบางโอกาส หรือ Transvestite คาบเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี เหมือนกับ transgender เช่น การแต่งคอสเพลย์ ที่มีผู้ชายบางคนนิยมแต่งเป็นผู้หญิงในชีวิตประจำวัน แต่แต่งแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เขาก็ยังชอบผู้หญิงอยู่ ใช้ได้กับทั้ง ผู้หญิง ผู้ชาย

เพศวิถี คือ รสนิยมทางเพศ หรือความพึงพอใจทางเพศ มี 4 ประเภท คือ

1.รักต่างเพศ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม คือ หญิงชอบชาย ชายชอบหญิง
2.รักเพศเดียวกัน เช่น เกย์ ได้แก่ ชายรักชาย, เลสเบี้ยน ได้แก่ หญิงรักหญิง
3.ไบเซ็กชวลหรือ Bisexual คือ ชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
4.คนที่มีลักษณะไม่ชอบเพศไหนเลย ในเชิงที่ต้องการจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือไม่อยากจะรักเพศไหนเลย

อย่างไรก็ตาม เพศ เพศสภาพ และเพศวิถี จะสามารถทับซ้อนกันของคนแต่ละกลุ่มได้อีก บางคนยึดโยงกัน บางคนไม่ยึดโยงกัน แค่คนในปัจจุบันต้องการทำให้มันเป็นหมวดหมู่ แต่บางคนที่ เป็น กระเทย เลสเบี้ยน ทอม เกย์ เป็นในลักษณะที่เอาเรื่องของเพศสภาพกับเพศวิถีมาปนกัน ซึ่งทำให้คนในปัจจุบัน เข้าใจว่ามี 16 เพศ ซึ่งไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ผิด แต่คลาดเคลื่อนบางส่วน เพราะการนิยาม เป็น 16 เพศ เหมือนเป็นการรวมเอาทั้ง 3 หัวข้อเข้าไว้ด้วยกันหมด “บางคนไม่ได้ยึดโยงตาม 3 หัวข้อทั้งหมด บางคนเป็นผู้ชาย โดยเพศ แต่อาจมีเพศสภาพไปในทางผู้หญิง คือมีคุณลักษณะที่อ่อนโยน แต่เพศวิถี(รสนิยม) ก็ยังคงชอบผู้หญิงเหมือนเดิมก็ได้เช่นกัน” ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพ และเพศวิถี กล่าว

ขอบคุณ ข่าวจาก  https://www.pptvhd36.com/news/ไลฟ์สไตล์/14275

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here