Tag: Pansexual

6 อย่างที่ควรรู้ เกี่ยวกับ “แพนเซ็กชวล” (Pansexual)

ความ รักเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขต และไม่จำกัดเพศ ขอแค่คนที่เรารักเป็นคนดีและรักเราเท่านั้นก็พอ ความรักนั้นมีหลายรูปแบบ แบบรักร่วมเพศ หรือรักต่างเพศต่างวัย ก็มีให้เห็นอยู่ และในสมัยนี้ผู้คนก็เปิดใจยอมรับความรักในหลายๆ รูปแบบมากขึ้น หนึ่งในนั้น คือ ความรักแบบแพนเซ็กชวล (Pansexual) เพื่อนๆเคยได้ยินความรักประเภทนี้มาก่อนหรือไม่ แพนเซ็กชวลคืออะไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร วันนี้เรามีความรู้เรื่องนี้มาบอก    เกย์ไลท์ แพน เซ็กชวล (Pansexual) คือ คนที่ดึงดูดผู้คนโดยไม่คำนึงถึงเพศ หรือการระบุตัวตนทางเพศ นั่นคือ เขาจะสามารถรักใครก็ได้ไม่จำกัดเพศ จะเพศชายหรือ เพศหญิง หรือจะเป็นเพศที่สามก็ได้เช่นกัน 1.แพนเซ็กชวลเป็นประเภทเดียวกับไบเซ็กชวลหรือไม่? จาก การวิจัยค้นคว้าในเรื่องนี้ทำให้ค้นพบว่า แพนเซ็กชวลนั้น ไม่ใช่ประเภทเดียวกับไบเซ็กชวล …