Tag: loveislove

#loveislove พาไปส่องกฎหมายเกี่ยวกับ LGBT ใน 9 ประเทศทั่วโลก

ทุกวันนี้ LGBT เป็นอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงในบ้านเราและทั่วทุกมุมโลก ด้วยความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมและเสรีภาพทางเพศ ทำให้สิทธิทางกฎหมายต่างๆ ถูกยกขึ้นมาสนับสนุน หลายประเทศเริ่มหันมาตระหนักถึงประเด็นนี้ หลายประเทศมีการแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังมานานหลาย 10 ปี วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับ LGBT ที่น่าสนใจจาก 9 ประเทศทั่วโลกกันจ้า        เกย์ไทย ไทย กิจกรรมทางเพศของคนเพศเดียวกัน : ชอบด้วยกฎหมาย การรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน : ชอบด้วยกฎหมาย เรียกว่า การจดทะเบียนคู่ชีวิต การสมรสเพศเดียวกัน : ยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย การรับบุตรบุญธรรมของคู่เพศเดียวกัน : ยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย การรับราชการทหารอย่างเปิดเผย : ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ …