Tag: ไทย

ส่องฝันจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันในไทย ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตพับ 3 รอบ กำลังเริ่มใหม่

ปลายปี 2017 ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศที่พิจารณาร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสให้เพศเดียวกันได้ ย้อนกลับมาที่ไทย เส้นทางฝันสำหรับการจดทะเบียนสมรสของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในแดนขวานทองซึ่งเคยมีกระแสข่าวหลายกลุ่มพยายามร่างกฎหมายเพื่อนำเข้าพิจารณาในกระบวนการ แต่จนถึงวันนี้ ร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสคนเพศเดียวกันหรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิตของไทยพับไปแล้ว 3 ร่าง และอยู่ระหว่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง การสมรสหรือการสร้างครอบครัวที่ถูกต้องทางกฎหมายสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งระบุว่า ชายและหญิงเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้ อาทิ ให้พ่อแม่ช่วยยืนยันอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้ นอกเหนือจากกฎหมายนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ดูแลครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เช่นสิทธิการดูแลต่างๆ ของคู่สมรส ที่ผ่านมามีกระบวนการแก้กฎหมายบางมาตราหลังไทยเซ็นลงนามในสนธิสัญญานานาชาติว่าด้วยความเท่าเทียมของเพศชายและหญิง เป็นผลให้ไทยต้องกลับมาปรับเปลี่ยนคำบางจุดในร่างกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และบทบาทความรับผิดชอบในการสมรสอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจากภาคประชาสังคมและรัฐบาล บางมาตราถูกปรับแก้ความเท่าเทียมทางเพศแล้ว แต่ในการแก้ไขหลายยุคที่ผ่านมา ยังไม่ได้แตะปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างครอบครัวของคนเพศเดียวกัน แนวทางหนึ่งที่ถูกพูดถึงในหมู่นักเคลื่อนไหวคือการทำให้ระบบการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกับการจดทะเบียนสมรสของคนต่างเพศ ช่วงนั้นนพ.แท้จริง …

ชายรักชายจากจีนนิยมซื้อยาป้องกันเอชไอวีในไทย

เพราะเหตุใด ชาวเกย์จากจีนจึงมักขนซื้อยาป้องกันเอชไอวีในประเทศไทยกลับไปด้วยเมื่อมาท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลีย์ สื่อทางการจีน รายงานว่า ประเทศไทยเป็นปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนมานานหลายปีแล้ว เวลานี้จำนวนมากยังมุ่งมาไทยด้วยเหตุผลใหม่คือ ซื้อยาป้องกันไวรัสเอชไอวีราคาถูก ยาเพร็พ ( PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis ) เป็นยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนมีการสัมผัส หากรับประทานทุกวัน จะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อผ่านเพศสัมพันธุ์ได้มากกว่า 90% หลายประเทศแนะนำให้ใช้เป็นวิธีป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ชายรักชาย แต่สำนักงานอาหารและยาของจีนอนุมัติ PrEP เมื่อปี 2558 เป็นยา “รักษา” เอชไอวี/เอดส์ ไม่ใช่เพื่อใช้ป้องกัน หมอจึงไม่สามารถจ่ายยานี้ได้เว้นแต่ตรวจพบเชื้อไวรัส  เกย์กรุงเทพ กลุ่มสนับสนุนชี้ว่า การป้องกันเป็นเรื่องที่คุ้มค่า …