Tag: แรงดึงดูด

แรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นในมุมมองของการมอบและการเปิดประสบการณ์ที่ทั้งหลากหลายและน่าตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งประชาชนชาวไทยเองก็ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลายทางเพศค่อนข้างมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ (Leksakun, 2010) สามารถที่จะกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศได้รับการยอมรับในประเทศไทยเป็นอย่างดี และยังมีความสำคัญต่อสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอีกด้วย (Leksakun, 2010)นอกจากนั้นประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายอย่างมากในประเภทของการท่องเที่ยวต่างๆ จึงทำให้มีการโปรโมตแคมเปญการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ ซึ่งมีแนวทางการท่องเที่ยวที่เน้นความหรูหรา (Fuller, 2013) โดยมีแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า ‘Go Thai. Be Free.’ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเป็นแคมเปญที่เน้นถึงการเปิดทัศนคติของคนไทยและประเทศไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ เพื่อเป็นการบอกว่าประเทศไทยนั้นต้อนรับไม่กีดกัน และไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเมื่อมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกต่อไป            เกย์ท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ แต่ว่ามีการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นจำนวนที่น้อยมากโดยผลงานชิ้นนี้จะเป็นหนึ่งในชิ้นงานภายใต้หัวข้อที่น้อยนักจะได้รับการค้นคว้าศึกษาและนำมาวิจัย การศึกษานี้ได้มุ่งค้นคว้าไปที่แรงดึงดูดศึกษาถึงแรงจูงใจ ศึกษาเอเจนซี่ทัวร์ และศึกษาผู้ประกอบการในประเทศไทย …