Tag: แปลงเพศ

แปลงเพศแล้วขอแก้ไขคำนำหน้านามและเพศในทะเบียนราษฎรได้หรือไม่?

เรื่องน่ารู้วันนี้ …มีคดีปกครองที่น่าสนใจ กรณีบุคคลผู้ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน เข้ากับเพศสรีระของตน โดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “นาย” เป็น “นางสาว” และแก้ไขเพศจาก “เพศชาย” เป็น “เพศหญิง” แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้ยื่นคำขอคาดหวังไว้ เพราะนายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอ ด้วยเหตุผลที่ว่า การลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ที่ระบุเพศว่าเป็นเพศชาย ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในขณะเกิดแล้ว     ข่าวเกย์ แม้ผู้ยื่นคำขอจะเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพศหญิงได้แต่อย่างใด การร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรดังกล่าวจึงไม่อาจทำได้ !!           ผู้ยื่นคำขอดังกล่าวเห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเพศสภาพในปัจจุบันไม่ตรงกับเพศกำเนิดในเอกสารทางกฎหมาย ทำให้ต้องเสียสิทธิต่างๆ ที่ผู้หญิงพึงได้รับตามกฎหมาย จึงยื่นฟ้องนายอำเภอ (ผู้ถูกฟ้องคดี) …

“ผมแปลงเพศเป็นผู้หญิงหลังภรรยาเริ่มสมองเสื่อม”

ตอน สตีฟ กิลเบิร์ต เจอกับ จิล ภรรยาของเขาเป็นครั้งแรก เขาเพิ่งลาออกจากกองทัพเรืออังกฤษ และยังไม่ใส่ใจนักเรื่องที่เขารู้สึกดึงดูดกับผู้ชายด้วยกัน   40 ปีผ่านไป จิลมีภาวะสมองเสื่อมและอาศัยอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ ส่วน สตีฟ ตอนนี้กลายเป็น “สเตฟานี” ไปแล้วหลังจากเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ “ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงมาตลอด” สเตฟานี เล่า “แต่ก็เรียนรู้ที่จะปิดบังทุกอย่าง เพื่อที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้” จิลอายุมากกว่าสตีฟ 18 ปี และมีลูกสามคนจากการแต่งงานครั้งก่อน สตีฟตกหลุมรักจิล แต่ก็ขณะเดียวกันก็บอกกับเธอว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงมากกว่า จิลบอกกับเขาว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหากเขาตัดสินใจแต่งงาน เขาจึงพยายามล้มเลิกความคิดนี้ และมุ่งหน้าทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีและมุ่งความสนใจไปกับการเล่นกีฬา     เกย์หาคู่ อย่างไรก็ดี ความรู้สึกว่าเขาอยากเป็นผู้หญิงไม่เคยจางหายไป …