ป้ายกำกับ: เลิกกฎห้ามเกย์

สหรัฐเลิกกฎห้ามเกย์บริจาคเลือด ด้วยเงื่อนไข”ต้องไม่มีเซ็กส์มานาน 1 ปี”

สหรัฐฯยกเลิกกฎห้ามเกย์บริจาคเลือดหลังดำเนินปฏิบัติมานาน 30 ปี โดยมีเงื่อนไข”ต้องไม่มีเพศสัมพัน