Tag: เยาวชน

ไม่มีพื้นที่สำหรับเยาวชนและ LGBT ร่วมกำหนดกฎหมาย-นโยบาย

12 มกราคม 2561 กลุ่มโรงน้ำชา (Togetherness for Equality and Action -TEA)และกลุ่มสตรี@ธรรมศาสตร์ จัดเสวนาสาธารณะสตรี ที-ทอล์ค ครั้งที่ 2 ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยหัวข้อช่วงเช้าเป็นปาฐกถาพิเศษ “พื้นฐานสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย” และหัวข้อช่วงบ่าย “เด็กรุ่นใหม่ ไม่กลั่นแกล้งล้อเลียน เรียนรู้ความหลากหลาย เข้าใจความเท่าเทียม” อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาเปิดงานว่า สมัยที่ตนเป็นเด็ก ผู้ใหญ่มักสอนให้เชื่อฟัง แต่จากประสบการณ์ที่ได้เป็นแม่ กลับพบว่า …

เยาวชนแคนาดาไม่กล้าพบแพทย์เพราะ ‘เพศสภาพ’ ของตัวเอง

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia) ระบุว่า เยาวชนข้ามเพศชาวแคนาดาเกือบครึ่งหนึ่งไม่กล้าเข้ารับบริการสาธารณสุขเมื่อจำเป็น อีกทั้งความไว้วางใจในตัวผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขยังมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสุขภาพกายและจิตใจของเยาวชนข้ามเพศด้วย นักวิจัยวิเคราะห์แบบสำรวจด้านสุขภาพในปี 2013-2014 จากเยาวชนข้ามเพศอายุระหว่าง 14-25 ปี จำนวน 923 คนทั่วประเทศ พบว่า ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามรู้สึกอึดอัดใจเมื่อต้องคุยกับหมอเรื่องเพศหรือปัญหาด้านสุขภาพของคนข้ามเพศโดยเฉพาะ 68 เปอร์เซ็นต์ของเยาวชนตอนต้น (อายุ 14-18 ปี) ไม่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ 34 เปอร์เซ็นต์ไม่ไปตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อถึงเวลา ส่วน 47 เปอร์เซ็นต์ของเยาวชนตอนปลาย (อายุ 19-25 ปี) …