Tag: อิหร่าน

อิหร่าน ประเทศที่เป็นเกย์แล้วต้องตาย แต่ชายแปลงเพศเป็นหญิงได้

อิหร่านผ่าตัดแปลงเพศเป็นอันดับสองของโลก รองจากไทยประเทศเดียวเท่านั้น ในอิหร่านการรักร่วมเพศถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษถึงชีวิตสำหรับผู้ชาย และเฆี่ยนตีสำหรับผู้หญิง แต่ในขณะเดียวกันอิหร่านกลับเป็นประเทศสาธารณรัฐอิสลามเพียงแห่งเดียวที่ยอมให้มีการผ่าตัดแปลงเพศโดยมีกฎหมายรองรับ อีกทั้งรัฐบาลยังออกเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งให้ด้วย      ข่าวเกย์ หากย้อนกลับไปช่วงก่อนการปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 รัฐบาลอิหร่านไม่เคยมีนโยบายรองรับกลุ่มคนข้ามเพศเลย แต่หลังจากการปฏิวัติ รัฐบาลศาสนาที่เข้ามากลับระบุให้กลุ่มคนข้ามเพศอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มคนรักร่วมเพศ เช่น เกย์  เลสเบี้ยน ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หลายคนถูกจับฉีดฮอร์โมนเพศชายให้กลับมาเป็นชายชาตรีตามเพศที่ถือกำเนิด รวมทั้งถูกส่งสถานบำบัดจิตใจด้วย การถูกบีบบังคับจากสังคมทำให้ มัรยัม ฮาตูน มอลคารา หญิงข้ามเพศที่เป็นแกนนำคนแรกๆ ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิให้คนข้ามเพศ ระหว่างการปฏิวัติอิหร่านนั้นชะตากรรมของมอลคาราก็ไม่ต่างจากคนข้ามเพศคนอื่นๆ ทั้งถูกไล่ออกจากงานและบังคับฉีดฮอร์โมนเพศชาย  แต่ด้วยความที่มีเส้นสายรู้จักกับนักบวชระดับสูงของอิหร่านอยู่บ้าง เธอจึงได้รับการปล่อยตัวในภายหลังและได้เข้าพบกับคอเมนี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จนสามารถโน้มน้าวให้คอเมนีวินิจฉัยชี้ขาด (ฟัตวา) ให้เธอผ่าตัดแปลงเพศและฉีดฮอร์โมนเพศหญิงได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาในปี 1987 …