รู้หรือไม่ ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเอดส์

รู้หรือไม่ ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเอดส์

หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า การติดเชื้อเอชไอวีนั้น หมายถึง การเป็นโรคเอดส์ ซึ่งไม่ถูกต้องเสมอไป บทความนี้จะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง เชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ รวมไปถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here