Tag: อั้ม เนโกะ

การต่อสู้เพื่อเป็นผู้หญิง เส้นทางผู้ลี้ภัยการเมืองข้ามเพศของ ‘อั้ม เนโกะ’

ในวันที่ได้รับการยอมรับเป็นสตรีเพศตามกฎหมาย ‘อั้ม เนโกะ’ เล่ามุมมอง ประสบการณ์ชีวิตในฐานะผู้หญิงข้ามเพศ ระบุ ฝรั่งก็เหยียดและคุกคามคนข้ามเพศ การสมยอมจะไม่นำไปสู่การปลดพันธนาการด้านอัตลักษณ์ที่ผูกอยู่กับค่านิยมรักต่างเพศ การทำให้หญิงเอเชียเป็นวัตถุทางเพศ รวมถึงบรรทัดฐานเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                 เกย์ไทย เมื่อ 7 มี.ค. ก่อนวันสตรีสากลหนึ่งวัน เป็นวันสำคัญของศรัณย์ ฉุยฉาย หรือ ‘อั้ม เนโกะ’ หลังจากอาศัยอยู่ที่ปารีสในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองเป็นเวลา 4 ปี วันนี้เป็นวันที่การเปลี่ยนเพศของอั้มผ่านการยอมรับตามกฎหมาย วันที่เธอมีคำนำหน้าชื่อว่า “มาดาม” (นาง/นางสาว) การรับรู้ทางกฎหมายไม่เกี่ยวประสบการณ์ความเป็นหญิงสำหรับอั้ม เธอเห็นว่าตัวเองเป็นผู้หญิงมาตลอดชีวิตและเชื่อมั่นใน “สิทธิการกำหนดใจตนเอง “ ด้านอัตลักษณ์ทางเพศ โดยประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายว่าด้วยการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ …