Tag: ห้ามคบ

หนังสือเรียนสุขศึกษาระบุเนื้อหา “ห้ามคบเพื่อนเกย์-เพศที่สาม”

ดราม่าหนังสือเรียน วิชาสุขศึกษา แนวคิดล้าหลัง เนื้อหาสร้างทัศนคติไปในทางเหยียดเพศที่สาม เมื่อ วันที่ 4 ต.ค. รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานกรณีหนังสือเรียน วิชาสุขศึกษา ที่มีแนวคิดล้าหลัง เนื้อหาสร้างทัศนคติไปในทางเหยียดเพศที่สาม อาทิ หนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น ป.4 ระบุว่า คุณค่าความเป็นเพศหญิง คือ การทำงานบ้านเป็นการปฏิบัติตนที่มีคุณค่าของเพศหญิง ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับเพศชาย ไม่เลียนแบบพฤติกรรมของเพศชาย          เกย์หาเพื่อน หนังสือ สุขศึกษา ชั้น ม.4 ระบุค่านิยมทางเพศ ว่า ผู้หญิงไม่ควรแสดงความต้องการทางเพศแม้สมรสแล้ว …