ป้ายกำกับ: สิทธิความหลากหลายทางเพศ

กสม.หารือแนวทางขับเคลื่อนสิทธิความหลากหลายทางเพศ รับห่วง!พ.ร.บ.ความเท่าเทียมฯ

กสม.อังคณา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในการประชุ