ป้ายกำกับ: สังคม

‘ครูเคท’ – คทาวุธ ครั้งพิบูลย์ อคติและการถูกเลือกปฏิบัติจากความเป็นเพศทางเลือก ที่ฝังรากลึกในสังคมมาช้านาน

การเลือกปฏิบัตินั้นมีอยู่จริง และฝังรากลึกอยู่ในสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร โดยเฉพาะกับเพศที่สาม ยิ่งถ้าค

เจ้าชายอินเดียยินดีเปิดราชวัง เพื่อต้อนรับชาว LGBT ท่ามกลางสังคมที่ไม่ยินดีกับสิ่งที่พระองค์คิด

ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั้นเกิดมาคู่กัน กลุ่มคนรักร่วม