Tag: ลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเพศที่สาม โอกาสของธุรกิจในนครเซินเจิ้น

อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระแสใหม่สำหรับ “นครเซินเจิ้น” (Shenzhen) ซึ่งถือว่าเป็นนครสำคัญทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจของจีนยุคใหม่ เมื่อที่นี่กลายเป็นแหล่งสำคัญของชาวเพศที่สามมากกว่าที่อื่นๆในจีนเวลานี้ ก่อนหน้านี้คนกลุ่มเพศที่สาม ไม่ค่อยได้รับการยอมรับในสังคมจีน ซึ่งก็รวมถึงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ในขณะที่คนเพศที่สามจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยค่อนข้างมาก และมีอยู่ในทุกวงการ       เกย์ท่องเที่ยว สำหรับประเทศจีนเวลานี้ ก็เริ่มเปิดกว้างและยอมรับคนกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเมืองสำคัญที่มีรายงานว่ามีเพศที่สามอยู่จำนวนมาก ก็คือนครเซินเจิ้น นั่นก็เลยส่งผลทำให้แบรนด์ดังด้านเสื้อผ้า เครื่องสำอาง กลุ่มสินค้า Luxury หันมาจับตลาดชาวเพศที่สามมากขึ้นไปด้วย  แต่ทำไมเพศที่สามจึงผงาดในเมืองเซินเจิ้นได้นั้น  มีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยว่า   “เป็นเมืองท่าที่รับเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามามาก” เซินเจิ้นได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเมืองท่าสมัยใหม่ของจีน มีการเปรียบเทียบว่าสถานการณ์ของที่นี่เหมือนกับ ซานฟรานซิสโก หรือ อัมสเตอร์ดัมส์ …