Tag: ยีนของเกย์

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอีกหนึ่งเบาะแสเกี่ยวกับ’ยีนของเกย์’

งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ที่เผยแพร่โดยการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมแม่ที่มีลูกชายหลายคนจึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีลูกชายคนน้องเป็นเกย์และการค้นพบนี้ยังเชื่อมโยงกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเกี่ยวกับการศึกษายีนเกย์ที่ผ่านมาอีกด้วย      เกย์โสด ทำไมผู้ชายที่มีพี่ชายจึงมีโอกาสเป็นเกย์มากกว่าปกติ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสตรีที่มีการตั้งท้องเด็กผู้ชายหลายครั้งจะมีโอกาสที่ร่างกายจะสร้างแอนติบอดีที่ยับยั้งโปรตีนบางชนิดบน DNA ของโครโมโซม Y ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองของผู้ชาย ซึ่งโปรตีนนี้มีชื่อว่า PCDH11Y และ NLGN4Y ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองและทำให้เกิดผลต่อ“เพศในลูกชายคนถัดๆมา” เพื่อทำการพิสูจน์สมมติฐาน พวกเขาได้ทำการศึกษาพลาสมาในเลือดของผู้หญิง 142 คนและผู้ชาย 12 คนในช่วงอายุ 18 ไปจนถึง 80 ปี ซึ่งในกลุ่มของผู้หญิงนั้นจะมีผู้หญิงที่มีลูกชายสองคน (ราวครึ่งหนึ่งของพวกเธอมีลูกเป็นเกย์) และผู้หญิงที่ไม่มีลูกชายรวมอยู่ด้วย นักวิจัยพบว่าในผู้หญิงโดยรวมแล้วมีแอนติบอดีต่อต้าน NLGN4Y มากกว่าผู้ชาย และพวกเขายังพบว่าผู้หญิงที่มีลูกเป็นเกย์นั้นมีแอนติบอดีดังกล่าวที่สูงกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกชายหรือผู้หญิงที่ไม่มีลูกที่เป็นเกย์อย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยนี้จะต้องมีการทำซ้ำเพื่อเป็นการยืนยันข้อค้นพบ แต่สิ่งที่พวกเขาพบนั้นสนับสนุนงานวิจัยในปี 2006 ที่พบว่าโอกาสที่ผู้ชายจะเป็นเกย์นั้นเพิ่มขึ้นราว …