Tag: ยา

ชายรักชายจากจีนนิยมซื้อยาป้องกันเอชไอวีในไทย

เพราะเหตุใด ชาวเกย์จากจีนจึงมักขนซื้อยาป้องกันเอชไอวีในประเทศไทยกลับไปด้วยเมื่อมาท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลีย์ สื่อทางการจีน รายงานว่า ประเทศไทยเป็นปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนมานานหลายปีแล้ว เวลานี้จำนวนมากยังมุ่งมาไทยด้วยเหตุผลใหม่คือ ซื้อยาป้องกันไวรัสเอชไอวีราคาถูก ยาเพร็พ ( PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis ) เป็นยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนมีการสัมผัส หากรับประทานทุกวัน จะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อผ่านเพศสัมพันธุ์ได้มากกว่า 90% หลายประเทศแนะนำให้ใช้เป็นวิธีป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ชายรักชาย แต่สำนักงานอาหารและยาของจีนอนุมัติ PrEP เมื่อปี 2558 เป็นยา “รักษา” เอชไอวี/เอดส์ ไม่ใช่เพื่อใช้ป้องกัน หมอจึงไม่สามารถจ่ายยานี้ได้เว้นแต่ตรวจพบเชื้อไวรัส  เกย์กรุงเทพ กลุ่มสนับสนุนชี้ว่า การป้องกันเป็นเรื่องที่คุ้มค่า …