Tag: พฤติกรรมการช่วยตัวเอง

ผลสำรวจ พฤติกรรมการช่วยตัวเอง ของผู้ชาย ที่คุณทำอยู่เรียกปกติมั้ย มาดู

มาดูกันดีกว่า ผลการสำรวจของ Tenga กับ พฤติกรรมการช่วยตัวเอง ของผู้ชายญี่ปุ่น ออกมาแล้ว สิ่งที่คุณทำอยู่เรียกปกติมั้ย Tenga บริษัทเซ็กส์ทอยที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นได้ทำการสำรวจเรื่องการช่วยตัวเองของผู้ชาย 5,279 คน ในระหว่างช่วงอายุ 15 – 64 ปี ทั่วญี่ปุ่นถึงพฤติกรรมการช่วยตัวเองของพวกเขา โดยแบ่งออกเป็น 5 ข้อย่อย ๆ โดยสามารถสรุปผลได้ว่า                    เกย์โสด ความถี่ของการช่วยตัวเองปกติของผู้ชายแบบมาตรฐานจะอยู่ที่ 3.77 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ โดยอันดับที่ตามมากจะอยู่ที่ 2.94 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ ท่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือนั่งบนเก้าอี้ …