Tag: ประชาธิปไตย

‘ความไม่เป็นประชาธิปไตย’ คืออุปสรรคของ LGBT ในเอเชีย

สิทธิความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่นักเคลื่อนไหวทั่วโลกกำลังต่อสู้กันอย่างแข็งขัน แต่อุปสรรคในการต่อสู้ประเด็นนี้ในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งนักเคลื่อนไหวในเอเชียมองว่า ความท้าทายสำคัญสำหรับการต่อสู้เพื่อสิทธิ LGBTIQ กลับอยู่ที่ปัญหาขั้นพื้นฐาน นั่นคือการไม่มีประชาธิปไตย ความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่การต่อสู้เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศก็ยังคงมีอุปสรรคหลายด้าน ตั้งแต่เรื่องกฎหมาย อคติทางเพศ ไปจนถึงเรื่องศาสนา ซึ่งอุปสรรคในการต่อสู้เรื่องนี้ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ซึ่งนักเคลื่อนไหวด้าน LGBTIQ ในเอเชียแปซิฟิกมองว่า ความท้าทายสำคัญของภูมิภาคนี้ก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตย จีน ชง นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิกลุ่มหลากหลายทางเพศในสิงคโปร์และเอเชีย จีน ชง นักเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนประเด็นนี้ผ่านการทำวิจัยและแคมเปญในสิงคโปร์ รวมถึงในเอเชียแปซิฟิกมากว่า 18 ปี จนได้รับรางวัล HERO Awards สาขาฮีโรของชุมชนคนหลากหลายทางเพศ ประจำปี 2018 จากมูลนิธิแอ็พคอมกล่าวว่า ความท้าทายของเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เพราะเมื่อไม่มีสิทธิมนุษยชน …