Tag: บำบัดเกย์

เผยจีนบังคับช็อตไฟฟ้าบำบัดเกย์

ฮิวเมนไรต์วอชเผยรายงานสุดช็อก! สถานบำบัดจีนใช้การช็อตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมคนรักเพศเดียวกัน บีบีซี – กลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือฮิวแมนไรต์วอช เผยรายงานหลังจากที่ได้สัมภาษณ์กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน 17 คน ที่เคยได้รับการบำบัดในสถานบำบัดพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในจีนว่า มีการใช้วิธีการที่โหดร้ายทารุน ทั้งการช็อตไฟฟ้า การฉีดยา กักขังทำร้ายร่างกาย รวมไปถึง การใช้วาจารุนแรงในเชิงดูถูกเหยียดหยาน โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า จิตแพทย์ที่บำบัดเธอได้ใช้คำพูดดูถูกเธอว่า เธอจะมีจุดจบด้วยโรคเอดส์หากไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง   เกย์หาคู่ นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า พวกเขาถูกจับฉีดยา ซึ่งไม่รู้ว่ายาที่ฉีดเป็นยาอะไร แต่หลังจากนั้นจะรู้สึกเหมือนถูกเผาทั้งเป็น ปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน ขณะที่รายอื่นๆกล่าวว่า พวกเขาถูกบังคับให้ชมภาพยนต์โป๊ของคนรักเพศเดียวกัน และทำการช็อตไฟฟ้าควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ดีทางการจีนเคยประกาศไว้ตั้งแต่ 15 ปีที่แล้วว่า พฤติกรรมรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต แต่ส่วนมาก บุคคลที่เข้ารับรักษามักถูกบังคับโดยคู่สมรสและครอบครัวโดยวิธีการรักษาดังกล่าว …