Tag: ตั้งแต่เกิด

เยอรมนีเล็งคลอดกม.รับรองเพศที่3ตั้งแต่เกิด

ศาลสูงสุดเยอรมนี มีคำสั่งให้รัฐสภา ออกกฎหมายรับรองบุคคลเพศที่ 3 ตั้งแต่เกิด ถือเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรป ที่เสนอทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศไม่ชัดเจน ศาลสูงสุดเยอรมันมีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายเกี่ยวกับสถานะพลเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันของเยอรมนี เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่มีภาวะเพศไม่ชัดเจน และสมาชิกรัฐสภาเยอรมนีจะต้องผ่านกฎหมายฉบับใหม่ ภายในสิ้นปี 2561 เพื่อเสนอทางเลือกแก่บุคคลเพศที่ 3 ในการจดทะเบียนแจ้งเกิด คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดเยอรมัน เป็นไปตามคำร้องอุทธรณ์ของบุคคลภาวะเพศไม่ชัดเจนรายหนึ่ง ซึ่งถูกศาลชั้นต้นหลายศาลปฏิเสธความพยายามที่จะขอเปลี่ยนเพศ ที่ระบุในใบทะเบียนเกิดเป็น “ไม่ชัดเจน” หรือ “หลากหลาย”ในใบสูติบัตรของผู้ร้องระบุเพศ “หญิง” แต่ผลการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมพบว่า เขาไม่ได้เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิง              ข่าวเกย์ องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)ระบุว่า …