Tag: ตัวเองเป็นเพศอะไร

2 จังหวัดในญี่ปุ่นยกเลิกให้ผู้สอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐระบุว่าตัวเองเป็นเพศอะไร

เรื่องวันสอบ GAT-PAT ในประเทศไทยนั้นกำลังเป็นประเด็นร้อนทีเดียว จึงอยากชวนมาศึกษาการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่นบ้าง เพราะล่าสุดมี 2 จังหวัดของที่นั่นประกาศให้ผู้สอบไม่ต้องระบุว่าตัวเองเป็นเพศอะไรแล้ว จากปัญหากดคะแนนเพศหญิง สู่การสนับสนุน LGBTQ ก่อนหน้านี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียวนั้นเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศของผู้สมัครมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะมีการกดคะแนนผู้สอบเพศหญิง ทำให้เรื่องเพศ กับการสอบเข้าเรียน และสมัครงานเริ่มถูกจับตามองมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลหลักที่โรงเรียนมัธยมปลายใน 2 จังหวัดนั้นตัดสินใจไม่ต้องให้ผู้สอบระบุเพศ    ข่าวเกย์ สำหรับ 2 จังหวัดดังกล่าวก็คือ Osaka และ Fukuoka โดยทั้งสองจังหวัดให้เหตุผลว่า ต้องการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ นอกจากนี้ยังมีจังหวัด Saga ที่คงช่องระบุเพศของผู้สอบเข้า แต่อนุญาตให้ผู้สอบไม่ต้องระบุว่าตัวเองเป็นเพศอะไร ซึ่งนโยบายนี้จะเริ่มขึ้นในปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มในช่วงฤดูใบไม้ผลิ …