เลือกตั้งวุฒิสภาญี่ปุ่นได้ ส.ว. ผู้รักเพศเดียวกันอย่างเปิดเผยคนแรก

2 จังหวัดในญี่ปุ่นยกเลิกให้ผู้สอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐระบุว่าตัวเองเป็นเพศอะไร

เมืองที่ห้าในญี่ปุ่นจะมีการยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันแม้ว่าทั่วประเทศจะยังปฏิเสธก็ตาม

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here