Tag: ความเท่าเทียมกัน

ฉันคือ… ผู้หญิงเก่ง (นะยะ)

คนทุกเพศล้วนเท่าเทียม… ประโยคนี้ค่อยๆ ซึมซับเข้าไปในหัวตั้งแต่นั่งเรียนวิชาสังคมศึกษาที่บอกว่า เพศทุกเพศมีความเท่าเทียมกันทางด้านสังคม ซึ่งเรายอมรับแนวคิดนั้นกันมานมนานแล้ว ผู้หญิงสามารถทำทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้ เป็นผู้นำ เป็นนายกฯ ได้ และผู้ชายเพศที่เป็นผู้นำมาก่อนก็บอกว่า …ผมและคุณมีความเท่าเทียมกัน… ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจริงจะยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่บ้าง แต่ทุกวันนี้ เอ๊ะ… หรือนานมาแล้วแหละ โลกเราไม่ได้มีเพียงแค่เพศหญิงและเพศชาย ยังมีเพศอื่นๆ อยู่ด้วย และเรากำลังอยู่ในยุคที่โลกเปิดเผยยอมรับใน “สภาพเพศ” ม้ากมาก… กลุ่มเพศที่สามอาจจะยังถูกสังคมชี้นิ้วใส่อยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็น “เธอแปลกแยก เธอจะไม่ได้รับการยอมรับ” ด้วยกรอบคิดหนึ่งเป็นของเพศหญิง และอีกกรอบคิดเป็นของเพศชาย แต่ที่หลุดกรอบเรื่องสภาพเพศ หรือกลุ่มคนที่เรียกว่า ภาวะทางเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด หรือบรรดาเพศที่สาม ที่เรียกภาษาบ้านๆ ว่า กะเทย ที่กล้าออกมายอมรับสภาพเพศที่แตกต่าง …