ป้ายกำกับ: ความรักไม่จำกัดเพศ

“ความรักไม่จำกัดเพศ” รวมหนังว่าด้วยความรักของเพศทางเลือก

เพราะความรักเป็นเรื่องของความรู้สึก มนุษย์จึงไม่อาจออกแบบหรือกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าจะเลือกรักหรือรู้สึกก