Tag: ครูข้ามเพศ

แฉเดือด! ถูกบีบให้ออกข้าราชการ เพราะเป็น ครูข้ามเพศ โดนด่า “ขยะที่มีชีวิต”

นายนาดา ไชยจิตต์ นักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ถูกผอ.โรงเรียนกดดันเนื่องจากเป็น ครูข้ามเพศ ระบุว่า เหตุเกิด ณ จังหวัดแห่งหนี่งในภาคอีสาน จังหวัดที่มีสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! จังหวัดที่ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเคารพความแตกต่างหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ใครจะคิดว่า…มันจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ารังเกียจเช่นนี้เกิดขึ้น   ข่าวเกย์ เมื่อการแต่งกายตามเพศสภาพในฐานะข้าราชการครู คือ ต้นเหตุที่ทำให้ครูข้ามเพศคนหนึ่ง ต้องตกอยู่ในสถานะที่อาจพ้นจากการเป็นข้าราชการ เพราะผลการประเมินที่มีคะแนนในระดับที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินนั้นเพียงเพราะเธอยืนยันสิทธิในการแต่งชุดข้าราชการหญิงในฐานะบุคคลข้ามเพศที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ขยะที่ไม่มีชีวิตยังเก็บยังเผาได้แล้วขยะที่มีชีวิตหละ แชทข้อความจากแอพลิเคชั่นไลน์ คือหนึ่งในหลักฐานชิ้นแรก ๆ ที่นาดาได้รับมาพร้อมกับเสียงสั่นครือและคราบน้ำตาของ ครูบอล คุณอุกฤษฏ์ จัดสนาม ครูสาวข้ามเพศที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งวิทยฐานะแรกของอาชีพข้าราชการครู จากการลงมือเก็บข้อมูลอย่างจริงจังนับตั้งแต่เริ่มมีเค้าลางว่าเธออาจจะถูกเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพครูที่เธอรัก …